Elektro nepatrí do koša!

Kategórie
 
 
 
 

V prípade, že sa potrebujete zbaviť elektroodpadu ako minibary, hotelové fény, sušiče a rôzne iné elektroodpady, tak nás neváhajte kontaktovať. Naša spoločnosť je zároveň bezplatným zberným miestom elektroodpadu.

Čo je elektroodpad (OEEZ)?

OEEZ (Odpad z elektrických a elektronických zariadení), je priemyselný termín pre elektroodpad v EÚ smernici, ktorá upravuje nakladanie s ním. Elektroodpad je najrýchlejšie rastúci tok odpadu na svete. Elektrické a elektronické zariadenie (EEZ) je všetko, čo má batériu alebo zástrčku. Medzi EEZ, na ktoré sa vzťahuje Smernica o OEEZ patria aj žiarivky.

Čo je Smernica o OEEZ?

Smernica o OEEZ bola prijatá s cieľom znížiť rastúce množstvo elektroodpadu (OEEZ) likvidovaného na skládkach. Smernica vyžaduje, aby sa výrobcovia EEZ postarali o výrobky, ktoré uvádzajú na trh, aj keď sa stanú odpadom. Smernice EÚ stanovila 4 kg / osobu za cieľ recyklácie rokov vo všetkých členských štátoch EÚ.

Kto platí za recykláciu OEEZ?

Výrobcovia (výrobcovia a dovozcovia), elektronických a elektrických výrobkov sú povinní stať sa členmi kolektívnej organizácie. Výrobca platí vybranej kolektívnej organizácii, ktorá následne zabezpečuje zber a recykláciu OEEZ za výrobcu.

Kam odovzdať OEEZ k recyklácii?

OEEZ je možné odovzdať k recyklácii buď na lokálnom zbernom dvore alebo v predajni elektrospotrebičov pri spätnom odbere. V našom prípade je to na našej prevádzke ALDA Slovakia Nitrianska 93, 92001 Hlohovec.

Ako sa recykluje OEEZ?

Pozri Proces recyklácie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia